پیگیری سفارش
بستن پنجره
بررسی جامع ساختار و منابع پلی فنلها
27 آذر ماه 1402
ترکیبات پلی فنلی گروه بسیار بزرگ از ترکیبات طبیعی را تشکیل می دهند که در گونه های مختلف گیاهان وجود دارند. پلی فنلها دارای دستجات مختلفی می باشند. بدلیل ساختار شیمیایی مولکول ها پلی فنلها دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند که می تواند روند پیری را به تاخیر بیندازند. علاوه بر این، پلی فنل ها دارای خواص ضد میکروبی، ضد حساسیت و همچنین وازواکتیو (منبسط کننده دیواره های مویرگی) هستند که
کرونا
6 مهر ماه 1402
1
aa
Sorry, your browser does not support inline SVG.
جزئیات سفارش
وضعیت سفارش
هزینه نهایی سفارش
محصولات انتخاب شده
توضیحات ثبت شده